Regler

Regler i Svømmehallen:

1. Ingen i vandet uden synlig livreder på kanten.
2. man er vasket grundigt efter svømmehallens foreskrifter inden man går i vandet.
3. Børn skal være ifølge med voksen som har ansvaret for deres børn.
4. 
Den første time kl. 19-20 dykkes og motionssvømmes og vipperne er lukket.
5. 
kl. 20-21 åbnes vipperne og man må nu ikke dykke og svømme i det dybe område.
6. 
Der må kun hoppes fra en vippe af gangen og ikke fra de andre kanter.
7. 
legetøj flydeplader mm. må ikke være i det dybe område når vipperne bruges.
8. 
OBS: ingen fotografering i svømmehallen.
9. 
Husk at sætte jeres børn ind i reglerne og alle rydder op efter sig selv og sine børn.
10. Pas på hinanden og vis hensyn.
11. Gæster informere man selv om reglerne. Pris pr. gæst kr. 20,-
12. Alle former for ophold, badning og dykning mm. foregår på eget ansvar, og med dertil egne forsikringer, står også i klubbens vedtægter.
13. Luft: der er udpeget 6 pers. der må og er uddannet til at fylde luft på flasker i svømmehallen.
14!. OBS. Husk hygge og leg

Regler for brug af Familiedykkernes båd:
1, Du kan kun booke båden hvis du har et gyldigt bådcertifikat og der må Kun være personer i båden der har et gyldigt medlemskab af Familiedykkerne og Mindst en person med FULD instruktion i brug af båden.
Båden må kun sejles af personer med gyldigt speedbådscertifikat. Foto af bådcertifikat sendes på sms til formand for Familiedykkerne på 22401728.
2, Efter brug afleveres båden vasket over alt med ferskvand samt motor startet og skyllet igennem med ferskvand !
3, Du tanker selv benzin på båden efter brug og skal Altid være tanket op efter brug OKT. 95
4, Man kan kun booke båden for maks. en tur af gangen via Familiedykkerne bookingsystem.
5, Det koster 200,- at låne båden, som senest inden afhentning, betales via mobil-pay 62645 til Familiedykkerne.
6, De 200,- gælder kun for max 24 timer fra kl. 24.00-24.00 derefter koster det 200,- mere pr. 24 timer.
7, Ved skade er der 3500,- i selvrisiko, som skal deles uanset hvis skyld, af dem der har lånt/er i båden ved skadesøjeblikket.
8, De til en hver tid gældende regler for søfart skal overholdes. Husk redningsvest på.
9, Der må maks. være 5 dykkere i båden med dykkerudstyr eller der må maks. være 7 pers. Uden udstyr.
10, OBS. Vigtigt, Husk: fylde luft i båden inden brug (ifølge instruktion !)
11, Efter brug skal logbog udfyldes, timetæller mm. og fejl og mangler skader, meldes inden for 24 timer til bestyrelsen af klubben.
12, Båden må aldrig opbevares/henstilles andre steder end den dertil anviste garage.
13, Alt sejlads, dykning og brug, samt transport af båd og trailer foregår på eget ansvar.
14, Overtrædelse af disse punkter er omgående eksklusion af klubben.
15, Sådan booker du båden følg følgende vejledning:
*Download app’en holdsport
*Opret profil
*Tilmeld dig hold
*Søg på Familiedykkerne
*Send anmodning
*Når administratoren har
godkendt dig kan du starte leje/booking
af båd.
OBS. du må kun booke 1. dag af gangen og ikke flere dage på forhånd.

Dykning i åbent vand:

  1. Briefing/samling før alle dyk.
  2. Altid dykning i makkerteams.
  3. Retning og bundtid aftales.
  4. Synligt dykkerflag.
  5. Oxygen redningsudstyr skal være tilgængeligt.
  6. Anbefalet overfladebøje.
  7. Man er uddannet til Scuba dykning og dykker indenfor certifkat, begrænsninger og erfarings niveau.
  8. Dykning fra båd, min. en pers. i båden med Speedbådskort hvis båden kræver det. (dykkerflag på båden)
  9. Ingen dykning foregår i klubbens navn uden bestyrelsens godkendelse.
  10. Alle former for dykning foregår på eget ansvar og med dertil egne forsikringer, står også i klubbens vedtægter.

066