Kontakt

Bestyrelsen:

Formand: Paw Hannibal               Næstformand: Bo Westerberg          Sekretær: Helle Gelting
pawhannibal@events.dk               Tlf: 22449617                                        Tlf: 60951401
Tlf: 22401728

Kasser: Bella Westerberg             Festudvalget: Ulla Olsen           Turarrangør: Glenn Frost Møller
Tlf: 26827722                               Tlf: 21224490                                 Tlf: 28730775

Suppleanter:
Frank Reher. Bjarne Olsen.

Webansvarlig:
Ricki Susic. Tlf: 23455418

IMG_1183